Ing. František Zábranský  
 
HYDRO - EKO  

 
 
 

Realizované projekty, referenční akce - základní výběr

 
 
a) Kanalizace  


kořenová čistírna v Horním Újezdě


ČOV v Radslavicích
 • Úprava a doplnění kanalizační sítě: Alojzov, Beňov, Blazice, Býškovice, Čekyně, Čelechovice, Dluhonice, Dolní újezd, Dřevohostice, Horní Moštěnice, Horní Újezd, Hranice, Kojetín, Kokory, Křtomil, Lipová, Malhotice, Moravský Beroun, Mladeč a Sobáčov, Nelešovice, Osek nad Bečvou, Pavlovice, Popůvky, Rokytnice, Říkovice, St. Ves, Svésedlice, Šišma, Tovačov, Turovice Vlkoš, Všechovice, Zábeštní Lhota, Želatovice
 • Kanalizační systém: Čekyně, Hradčany, Lipová, Měrotín, Radslavice, Skrbeň, Soběchleby
 • Oprava a rekonstrukce kanalizace: Hranice, Papcel Litovel, Zora Olomouc, Všechovice
 • Rekonstrukce kanalizace pro VaK Přerov: Hranice, Kojetín, Přerov,
 
b) Čerpací stanice odpadních vod  
 • Kanalizační ČS vč. výtlaku: Císařov,Dolní Újezd, Horní Moštěnice, Horní Újezd, Lipová, Popůvky, Rokytnice, Tovačov-Annín, Turovice, Vlkoš
 • Přečerpávání odpadních vod: Papcel Litovel, Zora Olomouc
 • Povodňová přečerpávací stanice: Dluhonice
 • Tlaková kanalizace: Lověšice, Skrbeň
 • ČS u čistíren odpadních vod
 
c) Čistírny splaškových odpadních vod  
 • Kořenová ČOV: Býškovice, Horní Újezd, Soběchleby, Malhotice, Radotín
 • Domovní kořenová ČOV: Nahošovice
 • Biologická ČOV: Beňov, Hradčany, Líšná, Nelešovice,  Říkovice, Radslavice, Sobíšky, Šišma, Vlkoš
 • Domovní biologické ČOV všeho druhu
 • Žumpa: Hradčany, Chvalčov, Kostelec u Holešova
 
d) Čistírny ostatních odpadních vod  
 • Mechanické předčišťování odpadních vod: Skanska v Tovačově, Topos v Anníně…
 • Odlučovače NEL a tuků: Bystřice pod Hostýnem, Zora Olomouc, Polesí Valšovice, AZ Dřevohostice, parkoviště Hranice, Hlinsko p/H., Střítež, Všechovice, Záb. Lhota…
 
e) Vodovody  
 • Rekonstrukce vodovodních řadů pro VaK Přerov: Jezernice, Přerov, Lipník n/B, Srará Ves, Ústí, Vinary
 • Rekonstrukce a doplnění vodovodu pro obce: Bochoř, Horní Újezd, Lipová, Olšovec, Partutovice, Podolí, Pravčice, Prosenice, Přestavlky, Rokytnice, Veselíčko, Výkleky
 • Vrtané a kopané studny
f) Plynovody  
 • Plynovod: pro Horní Moštěnice, Lipník nad Bečvou, Troubky, Rokytnice, Rouské, Dobrčice
 
g) Hydrotechnické stavby  
 • Soustava vodních nádrží: Býškovice, Křtomil, Radíkov, Rakov (Hadovec), Paršovice (3 x maláVP), Kaskáda Chomýž, Uničov …
 • Poldr: Újezdec, Malhotice, Radkovy…
 • Vodní nádrž či revitalizace: Bezuchov, Černotín (Hluzov), Dřevohostice, Kovářov, Podolí, Pavlovice, Radkova Lhota (Stříbrník, Hrachovec), Rouské, Soběchleby (Včelín),  Středolesí, Svésedlický rybník, Vinary …
 • Vodoteče: úprava Drahotušského náhonu, Drahotušský potok, Kokory, Rouské, Věžky,  Dluhonice, Žeravice, Podolí ...
 • Odvodnění: Toveř, Meliorace Bořenovice, Odtoky Buk a Přerov (ZS)…
 
h) Terénní a vegetační úpravy  
 • Protierozní ochrana: Beňov (2x), Čekyně, Černotín, Horní Moštěnice (Čupy a Šafránice), Kozlovice, Křtomil, Lipová, Podolí, Přestavlky, Radkovy, Říkovice, Újezdec, Žeravice
 • Vegetační úpravy Úses: Dřevohostice, H.Moštěnice, Klokočí, Křtomil, Opatovice, Oprostovice, Pavlovice, Radíkov, Radkovy, Rakov, Rokytnice, Svésedlice
 • Terenní úprava: Drahotuše
 
ch) Komunikace  
 • Oprava místních komunikací: Beňov, Čelechovice, Čeložnice, Hradčany, Měrotín, Olšovec, Pravčice, Radíkov, Radkova Lhota, Rokytnice, Rouské,Tovačov, St.Ves, Šišma ...
 • Polní cesta: Beňov a Dobrčice, Stará Ves …
 • Točna: Boňkov, Pavlovice…
 • Cyklostezka: Citov, Cyklostezka Bedihošť…  
 • Mostky: Žeravice, Šišma
 
i) Infrastruktura pro novou zástavbu  
 • Břest, Býškovice, Horní Moštěnice, Přestavlky, Radotín, Rokytnice, Rouské, Šišma, Všechovice
 
j) Rekultivace skládky  
 • Drahanovice, Drahotuše, Horní Újezd, Opatovice, Partutovice, Pravčice, Penčice, Prosenice, Rokytnice, Zámrsky …
 
k) Územněplánovací dokumentace (vodní  
    hospodářství a energetika)
 
 • Alojzov, Buk, Dluhonice, Dobrochov, Dřevohostice, Hradčany, Křtomil, Lipová, Líšná, Měrotín, Mrlínek, Ondratice, Opatovice, Oprostovice, Pavlovice, Paršovice, Podolí, Radkovy, Radvanice, Rakov, Šišma, Turovice, Újezdec, Ústí u Vs., Žeravice